Aktivizační centrum pro seniory bude opět otevřeno od 22. 6. 2020

Aktivizační centrum
14 / 05 / 2020

Aktivizační centrum pro seniory, Harrachovská 422/2, Praha 9 – Prosek, bude opět otevřeno, a to od 22. 6. 2020. Zatím však v upraveném režimu a za zvýšených bezpečnostních opatření: vstup bez zvýšené teploty, nošení roušek, dodržování bezpečné vzdálenosti, dezinfekce rukou při vstupu. Prosíme o jejich dodržování. Program v plném rozsahu /kurzy, přednášky, cvičení a další aktivity/, bude obnoven od 1. září 2020. Program na červen najdete v záložce Aktivizační centrum/Programy v klubu Harrachovská.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou!