Aktuální informace k pandemii COVID-19.

Aktuality
26 / 11 / 2020

Sociální služby Praha 9, z.ú. spolupracují se státními orgány na zabránění šíření virového onemocnění. V současné době je nám známo, že od počátku pandemie byli 3 zaměstnaneci nemocni COVID-19, všichni jsou již v pořádku zpět v práci. Několik zaměstnanců mělo nařízenu karanténu, což stále aktuálně probíhá.

Testování v Domově seniorů proběhlo. Nikdo není nemocen. Pečovatelská služba bude testovat zaměstnance od pondělí 16.11.2020.

POZOR - NOVĚ OPĚT SPOUŠTÍME LINKU PRO SENIORY - POTŘEBUJETE PORADIT, ČI S NĚČÍM POMOCI? Zajistíme vám potraviny, či jinou pomoc. VOLEJTE NA 725113370

Domov seniorů

Všichni pracovníci i klienti jsou v pravidelné periodě testováni. Všechny výsledky jsou negativní.  V současné době nemohou klienti domova přijímat návštěvy, nemohou ani běžně vycházet ze zařízení.

Pracovníci v sociálních službách opět zahájili pravidelný režim, ve kterém se vzájemně nepotkávají. Vnitřní provoz je omezen, dodržují se rozestupy, roušky, dezinfekce apod. Vzhledem k současné situaci, kdy v Praze přibývá případů nemoci, prosíme o co nejčastější kontakt (virtuální či telefonický) s obyvateli Domova seniorů. Kontakty mohou probíhat telefonicky nebo prostřednictvím on-line setkání. Domluvit si on-line hovor se svým blízkým můžete se sociální pracovnicí - tel. 284086903 nebo emailem dvorakova@ssspraha9.cz . Osobní návštěvy jsou přípustné pouze u osob zařazených v paliativní péči, či ohrožených odloučením na zdraví. Vyjednání specifických podmínek probíhá vždy za přítomnosti vedoucí přímé péče - pí. Ivety Vlčkové a sociální pracovnice. V případě návštěvy prosíme o maximální dodržování všech pravidel (oblek, rouška, rukavice atd.). Doporučujeme, abyste se ničeho nedotýkali a udrželi odstup od všech seniorů.

Doporučení k vycházení klientů DS

Informace pro návštěvy v DS

Pečovatelská služba

Pečovatelé navštěvují klienty bez omezení. Všichni jsou v pravidelných intervalech testováni s negativním výsledkem. V případě, že pracovník přijde do styku s onemocněním, bude mu nařízena karanténa. V případě, že vznikne u klienta podezření na virové onemocnění, bude postupováno v souladu s krizovým plánem - bude kontaktována HS. Poskytujeme službu i klientům v karanténě, ale výhradně za použití všech adekvátních ochranných pomůcek. Klient je povinnen nahlásit pracovníkovi PS, že má Covid 19, je v karanténě nebo měl rizikový kontakt.

Služba je během nouzového stavu omezena na nejnutnější, život a zdraví zachovávající úkony. Jedná se především  o úkony osobní hygieny a zajištění stravy. Pokud to personální kapacity dovolí, probíhají i ostatní nasmlouvané úkony. Klienty informujeme individuálně.

Klienti jsou povinni strpět užívání ochranných pomůcek, jinak se služba neposkytuje.

Pracovníci jsou povinni používat ochranné pomůcky, mají k dispozici respirátory FFP2, rukavice, dezinfekci, návleky. Klienti jsou povinni používat roušky.

Pro případné dotazy na pečovatelské služby volejte ve všední dny 7 – 15:30 h 286 019 667 (můžete nechat i vzkaz na záznamníku, zavoláme zpět) nebo 724 302 584.

Leták pro klienty


 

Denní stacionář

Od 22.6.2020 byl provoz Denního stacionáře opět zahájen.  Ve stacionáři platí hygienická opatření - byla snížena kapacita, jsou dodržovány rozestupy, pravidelně je prováděna dezinfekce. POZOR - NEPŘIJÍMÁME NYNÍ NOVÉ KLIENTY!

 Pravidla pro provoz služby.

Aktuální pravidla pro pohyb v denním stacionáři

Pro od/přihlášky klientů nás kontaktujte na čísle 286 019 660, zde je také možné hovořit přímo s pečovateli.

Pro kontakt s vedoucí služby je možné využít mobilní číslo 725 959 323 v pracovní dny zhruba 8,30 – 16 h.

Dům s pečovatelskou službou

DPS je v běžném provozu. Nájemníky prosíme o zvýšené dodržování hygienických doporučení. Prosíme příchozí o využívání dezinfekčního prostředku na očištění rukou na vrátnici (recepci) domu.

Prosíme příbuzné a známé obyvatel DPS Novovysočanská, aby své bližní telefonicky nebo písemně co nejčastěji kontaktovali.

Vzhledem k tomu, že v DPS není žádný výslovný zákaz, tak nadále nedoporučujeme návštěvy, vhodné jsou návštěvy ve venkovních zahradách. Prosíme návštěvy o dodržování všech hygienických dopručení.

 

Dětské skupiny

V současné době je obnoven plný provoz dětských skupin.

Prosíme rodiče o ohleduplnost - v případě, že jste přišli do styku s virovým onemocněním, nenavštěvujte prosím Dětské skupiny. Při ranním filtru je dětem měřena teplota. Přijímáme nové děti.

Bližší informace najdete v aktualitách - dětské skupiny.

Aktivizační centrum

Od 22.10.2020 bylo aktivizační centrum opět uzavřeno. Byla opět zprovozněna linka psycho-sociální pomoci - 725113370

 Co dělat, když onemocním Covid-19.

Děkujeme za pochopení a velkou podporu v těžké době

Mgr. Michaela Žáčková