Aktuální informace k pandemii COVID-19.

Aktuality
18 / 06 / 2020

Sociální služby Praha 9, z.ú. spolupracují se státními orgány na zabránění šíření virového onemocnění. K dnešnímu dni nám není známo, že by některý z našich klientů nebo pracovníků onemocněl virovým onemocněním COVID-19!

Domov seniorů

V současné době mohou klienti domova přijímat návštěvy, mohou i vycházet ze zařízení. Byla vydána pravidla pro návštěvy, která je nutné dodržovat.  Bylo vydáno doporučení pro odchody z budovy. Vnitřní provoz má stále určitá omezení, dodržují se rozestupy, roušky apod.
 Pravidla pro návštěvy

Doporučení k vycházení klientů DS

Pečovatelská služba

Pečovatelé navštěvují klienty bez omezení. V případě, že pracovník přijde do styku s onemocněním, bude mu nařízena karanténa. V případě, že vznikne u klienta podezření na virové onemocnění, bude postupováno v souladu s krizovým plánem - bude kontaktována HS. Poskytujeme službu i klientům v karanténě, ale výhradně za použití všech adekvátních ochranných pomůcek.

V případě, že dojde k vyšší nemocnosti pracovníků (nebo např. karanténě), bude služba omezena na nejnutnější, život a zdraví zachovávající úkony. Klienti jsou povinni strpět užívání ochranných pomůcek, jinak se služba neposkytuje.

Od 13.3. 2020 užívají všichni pečovatelé kromě běžných ochranných pomůcek roušky, tak aby neohrozili zdraví klientů.

Pracovníci jsou povinni používat ochranné pomůcky, mají k dispozici roušky, respirátory, rukavice, dezinfekci, návleky.


 

Denní stacionář

Od 22.6.2020 bude provoz Denního stacionáře opět zahájen.  Ve stacionáři budou platit hygienická opatření - bude snížena kapacita, dodržovány rozestupy, pravidelně prováděna dezinfekce.

 Pravidla pro provoz služby.

 

Dům s pečovatelskou službou

DPS je v běžném provozu. Nájemníky prosíme o zvýšené dodržování hygienických doporučení. Prosíme příchozí o využívání dezinfekčního prostředku na očištění rukou na vrátnici (recepci) domu.

Nadále nedoporučujeme návštěvy v bytech, vhodné jsou návštěvy ve venkovních zahradách. Prosíme návštěvníky o dodržování všech hygienických dopručení.

 

Dětské skupiny

V současné době je obnoven plný provoz dětských skupin.

Prosíme rodiče o ohleduplnost - v případě, že jste přišli do styku s virovým onemocněním, nenavštěvujte prosím Dětské skupiny. Při ranním filtru je dětem měřena teplota.

Úhrada od měsíce června je v běžné výši. Bližší informace najdete v aktualitách - dětské skupiny.

Aktivizační centrum

Od 22.6.2020 aktivizační centrum obnovuje svoji činnost.

Program bude nadále omezen, je nutné dodržovat záklaldní hygienická pravidla. K dispozici je dezinfekce i roušky. Prostory byly dezinfikovány.

 

Děkujeme za pochopení a velkou podporu v těžké době

Mgr. Michaela Žáčková