Aktuální informace k pandemii COVID-19 v organizaci

Aktuality
26 / 02 / 2021

Sociální služby Praha 9, z.ú. spolupracují se státními orgány na zabránění šíření virového onemocnění. V průběhu pandemie byli zaměstnanci postiženi jak nemocí COVID-19, tak jim byla nařízena karanténa. Díky dodržování všech opatření se podařilo zamezit masivnímu šíření nemoci.

Očkování seniorů i zaměstnanců Domova seniorů proběhlo. Očkování pro další skupiny zaměstnanců a seniorů postupně zajišťujeme ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními.

Domov seniorů

Dne 26.2.2021 hygienik ukončil karanténu v DS. Klienti dostali písemné poučení o možnosti opustit svůj byt a postupném rozvolňování přísných pravidel. Od 4.3.2021 bude otevřena společná jídelna a budou zahájeny pravidelné společné aktivity. Od 8.3.2021 budou ve velmi striktním režimu možné návštěvy seniorů (pokud nevyjde omezující vládní opatření). Vycházení ven bude ošetřeno přísným režimem. Upřesňující informace postupně klienti přebírají, zde je budeme zveřejňovat.

Pracovníci v sociálních službách mají pravidelný režim, ve kterém se vzájemně nepotkávají a opět jsou ti, kteří onemocnění COVID neprodělali testováni. Vnitřní provoz je omezen, dodržují se rozestupy, roušky, dezinfekce apod. S ohledem na velmi špatný psychický stav některých klientů prosíme o co nejčastější kontakt (virtuální či telefonický) s obyvateli Domova seniorů. Kontakty mohou probíhat telefonicky nebo prostřednictvím on-line setkání. Domluvit si on-line hovor se svým blízkým můžete se sociální pracovnicí - tel. 284086903 nebo emailem dvorakova@ssspraha9.cz .

Pečovatelská služba

U pracovníků v terénní pečovatelské službě probíhá pravidelné testování. Pečovatelé navštěvují klienty bez omezení. Je zaveden nový úkon - dopomoc při registraci a dalších úkonech při očkování a také nákupy prostřednictvím internetu. Všichni pracovníci jsou v pravidelných intervalech testováni s negativním výsledkem. V případě, že pracovník přijde do styku s onemocněním, bude mu nařízena karanténa. V případě, že vznikne u klienta podezření na virové onemocnění, bude postupováno v souladu s krizovým plánem - bude kontaktována HS. Poskytujeme službu i klientům v karanténě, ale výhradně za použití všech adekvátních ochranných pomůcek. Klient je povinnen nahlásit pracovníkovi PS, že má Covid 19, je v karanténě nebo měl rizikový kontakt.

Služba je během nouzového stavu omezena na nejnutnější, život a zdraví zachovávající úkony. Jedná se především  o úkony osobní hygieny a zajištění stravy. Pokud to personální kapacity dovolí, probíhají i ostatní nasmlouvané úkony. Klienty informujeme individuálně.

Klienti jsou povinni strpět užívání ochranných pomůcek, jinak se služba neposkytuje.

Pracovníci jsou povinni používat ochranné pomůcky, mají k dispozici respirátory FFP2, rukavice, dezinfekci, návleky. Klienti jsou povinni používat roušky.

Pro případné dotazy na pečovatelské služby volejte ve všední dny 7 – 15:30 h 286 019 667 (můžete nechat i vzkaz na záznamníku, zavoláme zpět) nebo 724 302 584.

Leták pro klienty


 

Denní stacionář

V týdnu od 8.2. 2020 byl provoz Denního stacionáře omezen pro karanténu. 15.2. se stacionář pro stávající klienty opět otevřel.  Ve stacionáři platí hygienická opatření - byla snížena kapacita, jsou dodržovány rozestupy, pravidelně je prováděna dezinfekce. POZOR - NEPŘIJÍMÁME NYNÍ NOVÉ KLIENTY!

 Pravidla pro provoz služby.

Aktuální pravidla pro pohyb v denním stacionáři

Pro od/přihlášky klientů nás kontaktujte na čísle 286 019 660, zde je také možné hovořit přímo s pečovateli.

Dům s pečovatelskou službou

DPS je v běžném provozu. Nájemníky prosíme o zvýšené dodržování hygienických doporučení. Prosíme příchozí o využívání dezinfekčního prostředku na očištění rukou na vrátnici (recepci) domu.

Prosíme příbuzné a známé obyvatel DPS Novovysočanská, aby své bližní telefonicky nebo písemně co nejčastěji kontaktovali.

Vzhledem k tomu, že v DPS není žádný výslovný zákaz, tak nadále nedoporučujeme návštěvy, vhodné jsou návštěvy ve venkovních zahradách. Prosíme návštěvy o dodržování všech hygienických dopručení. Zájemci z řad obyvatel DPS byly proočkováni. Pro obyvatele s nízkými příjmy jsme zajistili respirátory a dezinfekci.

 

Dětské skupiny

Bližší informace najdete v aktualitách - dětské skupiny.

Je v provozu I. dětská skupina pro pracovníky ve zdravotnictví, soc. službách apod.

Aktivizační centrum

Od 22.10.2020 bylo aktivizační centrum opět uzavřeno. Byla opět zprovozněna linka psycho-sociální pomoci - 725113370

Od března 2021 plánujeme nový způsob poskytnutí služeb - on-line a individuálně.

 Co dělat, když onemocním Covid-19.

Děkujeme za pochopení a velkou podporu v těžké době

Mgr. Michaela Žáčková