Aktuální informace k pandemii COVID-19

Domov seniorů
19 / 06 / 2020

Sociální služby Praha 9, z.ú. spolupracují se státními orgány na zabránění šíření virového onemocnění. K dnešnímu dni nám není známo, že by byl některý zaměstnanec či klient pozitivní na onemocnění COVID-19. 

Ve všech budovách organizace je od 18.8.2020 vstup pro návštěvníky výhradně se zakrytými dýchacími cestami.

 

Domov seniorů

V současné době - od 18.9. 2020 nemohou klienti domova přijímat návštěvy, nedoporučujeme vycházet ze zařízení, kromě zahrad. Provoz uvnitř budovy má omezení, dodržují se rozestupy, roušky apod.

Doporučení k vycházení klientů DS

 

 

Pečovatelská služba

Pečovatelé navštěvují klienty bez omezení. V případě, že pracovník přijde do styku s onemocněním, bude mu nařízena karanténa. V případě, že vznikne u klienta podezření na virové onemocnění, bude postupováno v souladu s krizovým plánem - bude kontaktována HS. Poskytujeme službu i klientům v karanténě, ale výhradně za použití všech adekvátních ochranných pomůcek.

V případě, že dojde k vyšší nemocnosti pracovníků (nebo např. karanténě), bude služba omezena na nejnutnější, život a zdraví zachovávající úkony. Klienti jsou povinni strpět užívání ochranných pomůcek, jinak se služba neposkytuje.

Od 13.3. 2020 užívají všichni pečovatelé kromě běžných ochranných pomůcek roušky, tak aby neohrozili zdraví klientů.

Pracovníci jsou povinni používat ochranné pomůcky, mají k dispozici roušky, respirátory, rukavice, dezinfekci, návleky.


 

Denní stacionář

Od 22.6.2020 byl provoz Denního stacionáře opět zahájen.  Ve stacionáři platí hygienická opatření - byla snížena maximální kapacita, jsou dodržovány rozestupy, pravidelně je prováděna dezinfekce.

 Pravidla pro provoz služby.

Pravidla pro návštěvy a pohyb v DSH

 

Dům s pečovatelskou službou

DPS je v běžném provozu. Nájemníky prosíme o zvýšené dodržování hygienických doporučení. Prosíme příchozí o využívání dezinfekčního prostředku na očištění rukou na vrátnici (recepci) domu.

Nadále nedoporučujeme návštěvy v bytech, vhodné jsou návštěvy ve venkovních zahradách. Prosíme návštěvníky o dodržování všech hygienických dopručení.

 

Dětské skupiny

V současné době je obnoven plný provoz dětských skupin.

Prosíme rodiče o ohleduplnost - v případě, že jste přišli do styku s virovým onemocněním, nenavštěvujte prosím Dětské skupiny. Při ranním filtru je dětem měřena teplota.

Úhrada od měsíce června je v běžné výši. Bližší informace najdete v aktualitách - dětské skupiny.

 

Aktivizační centrum

Ke dni 21.9. 2020 bude provoz aktivizačního centra opět omezen. 

Je nutné dodržovat záklaldní hygienická pravidla. K dispozici je dezinfekce i roušky. Prostory byly dezinfikovány. Aktuální program naleznete v sekci Aktivizační centrum.

 

 

Děkujeme za pochopení a velkou podporu v těžké době

Mgr. Michaela Žáčková