Covid se vrací

Domov seniorů
12 / 07 / 2022

S ohledem na doporučení Krajské hygienické stanice prosíme o dodržování zásad při pohybu v Domově seniorů i v Domě s pečovatelskou službou:

1. Používejte roušky či respirátory po celou dobu návštěvy
2. V případě, že se necítíte dobře, prosím odložte návštěvu.

V případě, že se v Domově seniorů, či v DPS virus rozšíří, není možné zajistit, aby nepostihl většinu obyvatel. Buďte prosím ohleduplní.

Od 21.7.2022 byla zavedena opatření týkající se provozu organizace. Všichni zaměstnanci jsou povinni nosit respirátor, omezují se společné aktivity a další dílčí opatření.

Děkujeme za spolupráci

Mgr Michaela Žáčková

ředitelka

Návštěvy v Domově seniorů