Informace k opatřením Sociálních služeb Praha 9, z.ú. v závislosti na epidemii COVID-19

Domov seniorů
13 / 03 / 2020

Sociální služby Praha 9, z.ú. spolupracují se státními orgány na zabránění šíření virového onemocnění. K dnešnímu dni není žádný z našich klientů ani pracovníků pozitivní na COVID-19

1) sledujeme informace, jsme ve spojení s KHS; pravidelně je v kontaktu krizový štáb
2) máme plán preventivních opatření;
3) máme plán krizových opatření v případě karantény;
4) v případě realizace krizových opatření je provoz personálně zabezpečen;
5) činnosti služby v případě krizového stavu budou zredukovány na minimální
rozsah, činnosti jsou redukovány i v souladu s opatřeními vlády

6) ve všech službách jsou zvýšena hygienická opatření, omývají se dezinfekcí kliky, madla apod.

7) od 10.3.2020 platí zákaz vstupu návštěv do Domova seniorů Novovysočanská!

8) od 14.3.2020 platí zákaz vstupu návštěv do Domu s pečovatelskou službou.

9) od 14. 3.2020 platí zákaz vycházení obyvatel Domova seniorů s výjimkou parků a zahrad (tak, aby bylo zamezeno kontaktům).

10) od 14.3.2020 je uzavřen Denní stacionář Hejnická

11) od 15.3. 2020 je otevřena 1 Dětská skupina, která je aktivní ve stejném rozsahu jako obvykle.

12) od 16.3. 2020 je v České republice vyhlášena karanténa - služby budou poskytnuty jen v nejnutnějším rozsahu, přijímáme dobrovolníky, uvítáme roušky, respirátory, rukavice, dezinfekci. Velmi rádi přijmeme i doma šité roušky.

13) od 16.3.2020 na základě doporučení APSS je možné se seniory a zdravotně postiženými osobami sjednat služby na dobu určitou např. rozvážku stravy, či nákupy

14) jsou rozděleny jednotlivé úseky organizace, které nemají společné kontakty

Na telefonním čísle: 725113370 si mohou senioři, nemocní, či osamělí občané Prahy 9 objednat nákup, dovoz léků či jiné služby. Služba probíhá tak, že nadiktujete nákup, dobrovolník nakoupí a přiveze nákup, léky nebo co potřebujete do vaší domácnosti. Zaplatíte pouze nakoupené potraviny. Služba je zdarma. Volejte prosím pondělí - pátek, 8 - 15hodin.

Domov seniorů

Prosíme návštěvy, aby Domov nenavštěvovaly. V současné době je plný zákaz návštěv.

Klienti jsou omezeni i ve vycházení a to tak, že vycházet mohou do zahrad, případně za oprávněným zájem (lékař apod.)

Strava je rozvážena přímo po budově, jsou zrušeny veškeré společné aktivity. Aktivizační pracovníci pracují s těmi klienty, kteří s tím souhlasí a jedině individuálně.

Rodiny a blízcí mohou do recepce domova přinést věci a potřeby pro kienta, personál vše doručí. Od 17.3. zahajujeme díky daru O2 možnost užití SKYpe - individuální komunikace s rodinou. Pokud máte zájem o Skyp s vaším blízkým, prosím ozvěte se na 284086903 nebo na: dvorakova@ssspraha9.cz; cihlova@ssspraha9.cz

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

leták pro obyvatele a jejich blízké

Pečovatelská služba

Pečovatelé navštěvují klienty bez omezení. V případě, že pracovník přijde do styku s onemocněním, bude mu nařízena karanténa. V případě, že vznikne u klienta podezření na virové onemocnění, bude postupováno v souladu s krizovým plánem - bude kontaktována KHS a zdravotníci. Poskytujeme službu i klientům v karanténě, ale výhradně za použití ochranných pomůcek.

V případě, že dojde k vyšší nemocnosti pracovníků, bude služba omezena na nejnutnější, život a zdraví zachovávající úkony.

Od 13.3. 2020 užívají všichni pečovatelé kromě běžných ochranných pomůcek roušky, tak aby neohrozili zdraví klientů.

K 15.3.2020 se nám nepodařilo pro pracovníky sehnat respirátory.

Od 17.3.2020 počítáme se záložními týmy pro péči v terénu (pracovníci z jiných úseků, studenti)

Rozšiřujeme dovážku nákupů a případně nabízíme i dovážku stravy - do kapacity kuchyně a automobilových posádek.

Denní stacionář

Od 14.3.2020 je Denní stacionář zcela uzavřen. Klienti a rodiny byli kontaktováni a doporučeny návazné služby.

Usnesení vlády

Dům s pečovatelskou službou

Prosíme případné návštěvníky o zrušení návštěv obyvatel DPS. Nájemníky prosíme o zvýšené dodržování hygienických doporučení. Prosíme příchozí o využívání dezinfekčního prostředku na očištění rukou na vrátnici (recepci) domu.

Dne 13.3.2020 jsme vydali nový leták pro obyvatele - doporučení (zrušení návštěv, omezení vycházení)

Od 16.3. 2020 strava vydávána pouze přes pult do donesených nádob.

Od 17.3. 2020 vydala ředitelka zákaz návštěv a příkaz k minimalizaci vycházení z DPS!

Vedoucí DPS je v pracovní neschopnosti, pomoc a sociální práci v DPS zajišťuje sociální pracovnice DS - Bc. Freiová.

Přizvány dobrovolnice s uzavřenou dobrovolnickou smlouvou, které jsou nápomocny od 20.3.2020.

Prosíme příbuzné a známe obyvatel DPS Novovysočanská, aby své bližní telefonicky nebo písemně co nejčastěji kontaktovali.

Leták pro obvyvatele a nájemníky domu

Dětské skupiny

V současné době je otevřena 1 dětská skupina, ale v plném rozsahu. Střídají se zde 4 pracovnice, tak aby se nepotkávaly. Kapacita skupiny není naplněna, je možno přijmout další děti, které jsou k docházce do DSK zapsány.

Prosíme rodiče o ohleduplnost - v případě, že jste přišli do styku s virovým onemocněním, nenavštěvujte prosím Dětské skupiny. Při ranním filtru je dětem měřena teplota.

Dětské skupiny budou uzavřeny v případě, že se virové onemocnění vyskytne přímo mezi dětmi či pečujícími. S ohledem na pracující rodiče se budeme snažit naše služby poskytovat kontinuálně.

Od 13.3.2020 mají pečující osoby k dispozici roušky, které využívají při bližších kontaktech s dětmi.

Od 16.3.2020 je nabídnuta i kapacita zaměstnancům, kteří potřebují hlídat malé školní děti.

Od 16.3.2020 s ohledem na obsazenost dětských skupin dochází všechny děti do 3.dětské skupiny „Broučci“, při větším zájmu o docházku bude kapacita neprodleně navýšena.

Úhrada za měsíc březen bude snížena na 2000,- Kč. Vyrovnání bude provedeno až nejdříve v měsíci dubnu.

Leták pro rodiče

Aktivizační centrum

Od 12.3.2020 14hodin je aktivizační centrum zcela uzavřeno.

Provozní oddělení organizace je přestěhováno do budovy Hejnická. Prosím využívejte kontakty na email a mobilní telefony.

Dokumenty k situaci seniorů:

Usnesení 207

Usnesení - sociální služby

Doporučení k mytí rukou

hl. město Praha ve spolupráci s organizací Život 90 zavedlo krizovou linku tel.: 800 160 166 určenou pro seniory. Na krizovou linku se mohou obracet nejen senioři, ale i široká veřejnost s upozorněním na osamělé seniory ve svém okolí, kteří by mohli potřebovat pomoc. Prostřednictvím linky je možné získat informace nebo (ve spolupráci se soukromými obchodníky) si objednat balíčky potravin a hygienických potřeb (balíček na 3 dny v ceně 400 Kč a na 5 dnů v ceně 700 Kč). Kromě potravin a hygienických potřeb lze žádat i o pomoc při vyzvedávání léků nebo venčení domácích zvířat.

Děkujeme za pochopení, opatření jsou preventivní a povedou k zachování stabilní péče.

Mgr. Michaela Žáčková

Nejste si jistí, zda nejste nemocní? Zde se můžete otestovat.