Nabízíme donášku potravin

Domov seniorů
17 / 03 / 2020

Ode dne 17. 3. 2020 v souvislosti se šířením virového onemocnění zavádíme novou službu.

Na telefonním čísle: 725113370 mohou senioři, nemocní, či osamělí občané objednat nákup. Služba probíhá tak, že nadiktujete nákup, dobrovolník nakoupí a přiveze nákup do vaší domácnosti. Zaplatíte pouze nakoupené potraviny. Služba je zdarma.

Dobrovolníky prosíme, aby se hlásili na stejném telefonním čísle.