Návštěvy a aktuální situace v Domově seniorů Novovysočanská

Domov seniorů
4 / 03 / 2021

Od 4.3.2021 byl pohyb uvnitř zařízení plně rozvolněn. Nejsme si vědomi, že by v Domově byl klient či zaměstnanec pozitivní na COVID- 19.

Od 8. 3. 2021 jsou ve velmi omezeném režimu umožněny návštěvy klientů. Je nutné se předem objednat na tel. čísle 725 113 364. Přesný pokyn pro návštěvy naleznete ZDE

NÁVŠTĚVY:

- návštěvník si návštěvu v DS předem objedná na telefonním čísle 725 113 364. Objednání je možné provádět v pracovní dny, a sice v době od 8:00 do 16:00 hodin.

- návštěva předloží pracovníkovi vrátnice:

-         výsledek RT-PCR vyšetření nebo antigenního testu na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem provedeným nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy; každý návštěvník si musí provedení testu zajistit samostatně na odběrových místech

-         nebo Certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace poslední dávky uplynulo nejméně 14 dnů.

-         nebo doklad o prodělání nemoci COVID-19 v době 90 dnů přede dnem návštěvy

- každý návštěvník musí podstoupit dezinfekci rukou, měření tělesné teploty (v případě, že naměřená teplota bude vyšší než 37° C, nebude do budovy vpuštěn), používat respirátor min. třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (je nutné mít vlastní respirátor, v DS nebudou respirátory k dispozici) a obléci si ochranný plášť (bude poskytnuto v DS)

- návštěva klienta proběhne v návštěvní místnosti

- na návštěvu za klientem mohou do návštěvní místnosti přijít max. 2 osoby ve stejný čas. Vždy pouze v objednaném termínu. Délka návštěvy je nejvýše 1 hodinu.

Žádáme klienty, aby dbali i nadále na dodržování pravidel (a vyžadovali dodržování také od ostatních) při pohybu v rámci DS i mimo něj a také v průběhu svých návštěv.

Klienti mohou od stejného data opustit Domov seniorů, ale opět za velmi přísných podmínek a pouze v souladu s usnesením vlády o omezení pohybu. 

- od pondělí 26.4. budou nově platit následující opatření v souladu s Mimořádným opatřením MZ a v návaznosti na uplynutí lhůty 90 dnů u klientů, kteří prodělali COVID:

·        KLIENTI S OBĚMA DÁVKAMI OČKOVÁNÍ – režim návštěv a vycházení beze změny

·        KLIENTI POUZE S 1. DÁVKOU OČKOVÁNÍ A PRODĚLANÝM ONEMOCNĚNÍM COVID-19 – od 26.4. až do uplynutí 14 dnů po 2. dávce očkování (tj. cca do 18.-20.5.) musí po vycházce podstoupit vnitřní karanténu ve vlastním pokoji a podrobit se antigennímu testu do 72 hodin od ukončení vycházky a dále test zopakovat za další 3-4 dny. Karanténa ve vlastním pokoji bude ukončena v případě negativních výsledků obou testů. Důvodem je uplynutí ochranné lhůty 90 dnů od potvrzení pozitivního testu na COVID-19. Návštěvy mohou probíhat dle stejných pravidel.

·        KLIENTI BEZ OČKOVÁNÍ A KTEŘÍ NEPRODĚLALI V POSLEDNÍCH 90ti DNECH ONEMOCNĚNÍ COVID-19 - musí po vycházce podstoupit vnitřní karanténu ve vlastním pokoji a podrobit se antigennímu testu do 72 hodin od ukončení vycházky a dále test zopakovat za další 3-4 dny. Karanténa ve vlastním pokoji bude ukončena v případě negativních výsledků obou testů.

- pro všechny během vycházky platí povinnost používat respirátor

Prosíme o co nejčastější telefonický kontakt, který je teď pro naše klienty jediným spojením se světem.

Informace pro rodinné příslušníky podávají sociální pracovnice nebo zdravotní sestry. https://www.ssspraha9.cz/kontakty/

Děkujeme za podporu. 

Mgr. Michaela Žáčková