Návštěvy a vycházení klientů z Domova seniorů

Domov seniorů
23 / 12 / 2020

Od 5. 12. 2020 byly Usnesením vlády za specifických podmínek povoleny návštěvy seniorů žijích v Domově seniorů Novovysočanská.

Od 5. 12. 2020 je možné klienty Domova seniorů navštívit - podmínky jsou upraveny Instrukcemi pro návštěvy.

Každá návštěva musí být objednána u sociální pracovnice na tel. 725 113 364.

Podmínkou je negativní PCR nebo antigenní test, respirátor FFP2 nebo KN95, čestné prohlášení, ochranný oblek a rukavice. Ochranné pomůcky je zakázáno odložit v průběhu návštěvy. Testování provádíme v pondělí, středu a pátek od 14h do 15.30h na objednání. Výsledek testu zajištěného vlastními prostředky je nutné předložit sociální pracovnici. S ohledem na velmi omezené personální možnosti je testování omezeno. Dne 23.12. nemůžeme z personálních důvodů bohužel testovat vůbec. Prosíme návštěvy o zajištění testů v testovacích centrech.

Návštěvy nebudou vpuštěny, pokud nebudou řádně objednány!

Desatero pro návštěvy

Klienti mohou od 16. 12. 2020 vycházet ven, či odjíždět na dovolené. Vzhledem k vysoké rizikovosti zavlečení nákazy do Domova seniorů, připravili jsme režimová opatření - ZDE KE STAŽENÍ

Všichni klienti, kteří opustili Domov seniorů musí strpět karanténu. Vzhledem k další změně od 22.12. - Usnesení vlády - najdete přesné pokyny pro vycházení na této stránce dne 23.12.2020.

V usnesení platném od 22.12.2020 je vyhlášeno: 1.vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,
2. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95;