Pravidla pro návštěvy v Domově seniorů

Domov seniorů
23 / 12 / 2021

Během návštěvy je nutné dodržovat veškerá interní režimová opatření: 

Návštěva musí mít po celou dobu návštěvy nasazen respirátor třídy FFP2 (KN95) bez výdechového ventilu. Děti, které ještě nezahájily povinnou školní docházku ochranný prostředek mít nemusí, dětem do 15 let věku postačí chirurgická rouška.  

Pamatujte, že vstupujete do zařízení, kde je vysoká koncentrace lidí náchylných k horšímu průběhu nemoci covid-19. Chovejte se při návštěvách, prosím, nadmíru ohleduplně.

Na návštěvu nebudou vpuštěny osoby, kterým bude na vrátnici naměřena zvýšená teplota nebo budou jevit známky respiračního onemocnění.

Opatření jsou zvolena s ohledem na možnost co nejširších kontaktů seniorů s rodinami a zároveň na zachování bezpečí. V zájmu klientů budeme opatření kontrolovat a v případě nedodržení bude návštěva ukončena.

 

Děkujeme všem za to, že dbáte na zdraví svých blízkých.

 

14.3.2022

 

Mgr. Michaela Žáčková

ředitelka