Pravidla pro návštěvy v Domově seniorů

Domov seniorů
11 / 11 / 2021

 

Pravidla pro návštěvy u klientů Domova seniorů Novovysočanská

platná od 15.11.2021

Tato pravidla jsou závazná pro zaměstnance organizace, klienty Domova seniorů i návštěvníky, a to do odvolání.

Návštěvy jsou umožněny u všech obyvatel Domova seniorů Novovysočanská (dále DS) za dodržení níže uvedených opatření.

 

Podmínky pro povolení návštěvy v DS

 

a)          u klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění

 

Návštěva na pokoji klienta je umožněna bez předchozího objednání v průběhu celého dne pouze za dodržení režimových opatření zařízení (použití ochranných prostředků stejných jako pro ostatní návštěvy)

 

b)         u ostatních klientů

 

1.      Návštěva na pokoji klienta je umožněna bez předchozího objednání v průběhu celého dne v max. počtu 2 osob ve stejný čas.

 

2.      Před vstupem do budovy návštěvník vyplní čestné prohlášení a následně se prokáže splněním jedné z následujících podmínek:

 

-      doložení výsledku RT-PCR vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ne starším než 72 hodin, nebo

 

-      doložení výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ne starším než 24 hodin, nebo

 

-      předložení certifikátu o dokončeném očkování proti covid-19, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkování, nebo

 

-      předložení potvrzení o prodělání onemocnění covid-19, přičemž již uplynula doba nařízené izolace a od prvního potvrzení onemocnění neuplynulo více než 180 dní, nebo

 

Veškeré návštěvy jsou zároveň umožněny pouze za předpokladu, že osoba navštěvující uživatele po celou dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek bez výdechového ventilu (s výjimkou dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí do 15ti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek), a při dodržení dalších režimových opatření.

 

Při vstupu do budovy DS každý návštěvník musí podstoupit:

-           dezinfekci rukou po zápěstí

-           měření tělesné teploty (v případě, že naměřená teplota bude vyšší než 37° C, nebude návštěvník do budovy vpuštěn)

-           zakrytí dýchacích cest respirátorem min. třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (je nutné mít vlastní respirátor)

 

Zároveň prosíme návštěvníky, aby se co nejméně zdržovali ve společných vnitřních prostorách domova.

 

 

 

Mgr. Michaela Žáčková

V Praze dne 11.11.2021