Zákaz návštěv v Domově seniorů

Domov seniorů
18 / 09 / 2020

Dne 18.9.2020 nařídila Hygienická stanice Hlavního města Prahy od 18.00 hodin zákaz návštěv obyvatel Domovů pro seniory. Prosíme přátele, příbuzné a známé seniorů, kteří žijí v Domově pro seniory Novovysočanská, aby na návštěvy nedocházeli. Nebudou bohužel na návštěvu vpuštěni. Pro bližší informace prosím volejte sociální pracovnice, které vám v pracovních dnech zodpoví všechny otázky. Nabízíme kontakt prostřednictvím on-line rozhovorů. Prosím kontaktujte naše obyvatele telefonicky co nejčastěji, aby odloučení nebylo tak těžké. Naše péče bude nastavena tak, abychom ztrátu kontaktů co nejvíce nahradili. Na našich facebookových stránkách můžete najít mnoho fotografií i videí z probíhajících akcí.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Michaela Žáčková, ředitelka