Seminář o inovačních technologiích

Aktuality
21 / 10 / 2020

10. září se v prostorách našeho aktivizačního centra uskutečnil 1. z plánované série seminářů o možnostech nových technologií pro zlepšení života seniorů. Seminář se konal v rámci projektu I-Care-Smart financovaného atd., kterého jsme partnerem. Účastníci, převážně z řad seniorů, se zde dozvěděli o možnosti spolupracovat v rámci projektu I-Care-Smart na vývoji technologií, které mohou pomoci ke zkvalitnění života seniorů. Sdílením svých potřeb, přání a zkušeností mohou pomoci tomu, aby se nové technologie nemíjely s realitou života seniorů a skutečně pomáhaly.

Přítomní se seznámili s tím, co si vlastně představit pod pojmem „nové technologie pro seniory“ a měli možnost si prakticky osahat několik ukázek chytrých řešení, včetně interaktivního robota Robina, který byl navržen, aby dokázal seniorům jednak pomoci s jejich každodenními starostmi a jednak jim být společníkem a partnerem. Děkujeme členům regionální pracovní skupiny projektu – společnosti TELMED a Českému vysokému učení technickému za představení ukázek a poskytnutí odborného vhledu do problematiky technologií.

V druhé části besedy proběhla velmi živá a podnětná diskuze – senioři s organizátory a vzájemně mezi sebou sdíleli své každodenní starosti a debatovali o tom, jak a jestli by jim technologie mohly pomoci. Mluvilo se o tom, co seniorům brání technologická řešení používat a co je naopak na technologiích láká. Vzájemná interakce mezi jednotlivými účastníky poskytla důležité vstupy pro další spolupráci pracovní skupiny.

Jsme velmi rádi, že většina přítomných seniorů projevila zájem s námi i nadále spolupracovat a zúčastnit se dalších fází projektu.