Virtuální realita pro seniory

Aktuality
19 / 10 / 2021

Co-creation, nebo také spoluvytváření je jedním z pilířů projektu I-CARE-SMART. V praktickém slova smyslu to znamená, že můžeme být součástí úžasného procesu. Na začátku byl nápad, ze kterého se vyvinul projekt, pro jehož úspěch je však nezbytné, abychom zapojili firmy spolu s jejich technologiemi už do samotného procesu vytváření a to tak, aby jejich produkty padly na míru koncovým uživatelům (v tomto případě seniorům).  Kýženým výsledkem je win win situace, kdy jsou spokojenější jak uživatelé (mají to, co potřebují), tak i samotné firmy (lépe navržený produkt znamená spokojenějšího klienta). Z přihlášených kandidátů do SilverStar Challenge jsme vybrali 3 a dnes bychom vám rádi představili prvního z nich!

 

Firma Virtual Lab byla založena roku 2019 v Českých Budějovicích. Jsou specialisty na virtuální realitu. Produkují řešení, která reagují na aktuální potřeby ve společnosti, a zároveň své zkušenosti z oblasti sociální sféry citlivě implementují do vývoje nových produktů. Jejich VR Senior Pack využívá moderní digitální technologie pro terapii, podporu socializace a zejména pak aktivizaci seniorů. Zároveň pomáhá pečujícímu personálu při prevenci syndromu vyhoření a tréninku postupů.

 

Naše spolupráce s Virtual Lab byla naplánována do dvou fází během několika měsíců, přičemž začátek té první byl stanoven na začátek července a druhá ještě stále běží.

 

V první fázi jsme oslovili celkem 50 seniorů a požádali je o vyplnění dotazníku připraveného aktivizačními pracovníky. Důvodem bylo, aby nová hudební aplikace vytvořená Virtual Lab v rámci co-creation obsahovala takový typ hudby, který sami klienti z této cílové skupiny preferují. Celkem se jednalo o 3 žánry (country, folk, hudba 50. – 70.let) zasazené do dvou, potenciálním uživatelům blízkých, prostředí virtuální reality. Díky imerzní technologii je kdokoli, kdo VR používá, okamžitě vtažen do promítaného prostředí. Zjednodušeně by si tak v budoucnu mohli například imobilní senioři i z lůžka poslechnout u ohně oblíbené táborové písně.

 

 

Ve druhé fázi (která stále běží) jsme začali s testováním nové aplikace VR z prostředí dětského hřiště a monitoringem reakcí klientů na dané prostředí. Našim cílem je vyhodnotit, nakolik se senioři cítí být součástí prostředí, jak silné jsou jejich reakce, na kolik dochází k fyzické i psychické aktivizaci a zda tato aplikace může pomoci seniorům s kognitivním deficitem bojovat se sociální izolací..

 

Probíhající spolupráce je pro obě strany mimořádně přínosnou zkušeností. Měli jsme možnost vyzkoušet si i další prostředí ve VR (podmořský svět, vesmír, farma), která nám Virtual Lab poskytli nad rámec projektu. Věříme, že virtuální realita má rozhodně svoje místo v životě seniorů a už teď se těšíme na výsledky druhé fáze!

 

Sledujte naše webové stránky a náš facebook, abyste se dozvěděli více i o dalších  partnerech, které jsme vybrali v rámci SilverStar Challenge.