Přihlášky pro školní rok 2013/2014 již nepřijímáme - přijímací řízení bylo ukončeno!

Denní provoz:

Dětem  nabízíme klidný a pravidelný denní režim, který jim přináší pocity jistoty a bezpečí, ale zároveň i stále nové podněty během  krátkých pravidelných a za den několikrát se opakujících zaměstnání.

O děti pečuje šest zdravotních sestřiček s dlouholetou praxí, dvě pomocnice, jedna kuchařka s domácí kuchyní, jedna pradlenka  a vedoucí stacionáře.

Děti jsou rozděleny na jednotlivá oddělení podle věku.

Naší chloubou jsou i  tematicky zaměřené programy probíhající každý měsíc.

Přihlášky přijímáme poštou nebo osobně, podepsané a kompletně vyplněné.

Příjem přihlášek pro školní rok 2014 – 2015 bude probíhat v květnu 2014. Přihláška musí být doručena v termínu od 1.5.2014 do 17.5.2014 na adresu Dětské jesle, Českolipská 621, Praha 9.Formulář o zdravotním stavu dítěte při podání přihlášky nevyžadujeme! Tento formulář se podává až u dětí, které byly přijaty.

test novinky v jeslích