Komunikační manažer

Domov seniorů
9 / 08 / 2021

Jedná se o práci na DPP, převážně on-line. Náplní práce bude seznámení se s projektem I-care-smart a nadále komunikace s partnery projektu. Komunikace probíhá výhradně v Anglickém jazyce. Práce je nepravidelná, dle meetingů a pracovních balíčků. Jedná se o práci na maximálně 20hodin měsíčně.

This is a job at DPP, mostly online. The scope of work will be to get acquainted with the I-care-smart project and continue communication with project partners. Communication takes place exclusively in English. The work is irregular, according to meetings and work packages. This involves working for a maximum of 20 hours per month.

Zájemci se mohou informovat na emailu: zackova@ssspraha9.cz nebo telefonu: 284086900