Fundraiser/ka

Domov seniorů
26 / 05 / 2021

Hledáme aktivního fundraisera, který vytvoří koncepci fundraisingu vhodného pro naši neziskovku a tuto koncepci zavede do praxe. Jsme otevřeni jakémukoli typu spolupráce, od pracovní smlouvy po DPP, či smluvní vztah. Prioritně hledáme člověka pro dlouhodobou spolupráci.

Podmínkou je zkušenost s dárcovstvím a orientace ve fundraisingových formách, metodách a strategiích.

 

Bližší informace u ředitelky na tel. 723968949