Návštěvy v Domově seniorů Novovysočanská

Domov seniorů
14 / 03 / 2022

Návštěvy v Domově seniorů jsou stále možné, ale POZOR! Stále platí povinnost prokázat se očkováním nebo aktuálním testem!

Osoby starší 12 let však musí splnit jednu z následujících podmínek: 

doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin nebo negativní RAT antigenní test starý nejvýše 24 hodin odebraný zdravotníkem,
doložit, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělal(a) onemocnění covid-19,
doložit aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní. 
Během návštěvy je nutné dodržovat veškerá interní režimová opatření daného sociálního zařízení. 

Návštěva musí mít po celou dobu nasazen respirátor třídy FFP2 (KN95) bez výdechového ventilu. Děti, které ještě nezahájily povinnou školní docházku ochranný prostředek mít nemusí, dětem do 15  let věku postačí chirurgická rouška.  

Pamatujte, že vstupujete do zařízení, kde je vysoká koncentrace lidí náchylných k horšímu průběhu nemoci covid-19. Chovejte se při návštěvách, prosím, nadmíru ohleduplně.

V našem Domově zároveň dodržujeme snížený počet návštěv současně na maximálně 2 osoby.