Informace pro zájemce

Informace pro zájemce

Dětem nabízíme klidný a pravidelný denní režim (upravený provozním řádem - najdete na konci článku,  ceníkem , podmínkami pro provoz hřiště a podmínkami úklidu), který jim přináší pocity jistoty a bezpečí, ale zároveň i stále nové podněty během krátkých, pravidelných a za den několikrát se opakujících zaměstnání.

O děti ve 3 skupinách pečuje 9 pracovníků v sociálních službách s dlouholetou praxí, 1 pedagog,  pomocnice  a vedoucí dětských skupin.

Do prostor jednotlivých dětských skupin se můžete podívat zde.

 

Každá skupina má svoje specifika, tématicky zaměřené programy probíhají každý měsíc.

Předběžné přihlášky přijímáme prostřednictvím odkazu na přijímací řízení, který naleznete v následujícím textu.

Řádně přijímací řízení pro školní rok 2023–2024

Příjem přihlášek do dětských skupin pro školní rok 2023–2024 probíhá v termínu od 1. do 30.5.2023.

Odkaz na přijímací řízení – Předběžná přihláška k docházce do dětské skupiny

 

Po této uzávěrce je možné nadále podávat přihlášky, nové děti jsou přijímány v souvislosti s odchodem větších dětí do Mateřských škol.

Odkaz na průběžné přijímací řízení – Předběžná přihláška k docházce do dětské skupiny - průběžné řízení

Přihlášky projdou výběrem, kde je vyhodnoceno, zda dítě splňuje podmínky pro přijetí. Dále jsou rozděleny děti ze správního obvodu Městské části Praha 9 a z ostatních městských částí. Pokud by počet přihlášených dětí dosáhl maximální kapacity, pak by pořadí přijatých a náhradníků bylo vylosováno. Seznam čísel přihlášek bude po slosování zveřejněn na těchto webových stránkách.

O výsledku přijímacího řízení budete informováni písemně.

 

Přijetí dítěte, které splňuje podmínky pro přijetí, je pro letošní rok vysoce pravděpodobné!

Přihlášky přijímáme poštou nebo osobně, podepsané a kompletně vyplněné.

Každá přihláška dostane po uzávěrce své specifické číslo.

 Přihláška musí být doručena na adresu Dětské skupiny, Českolipská 621, Praha 9 nebo emailem: vlachova@ssspraha9.cz

Po této uzávěrce je možné nadále podávat přihlášky, nové děti jsou přijímány v souvislosti s odchodem větších dětí do Mateřských škol.


Formulář o zdravotním stavu dítěte při podání přihlášky nevyžadujeme! Tento formulář se podává až u dětí, které byly přijaty.

 

S přáním krásných dní

 

Mgr. Michaela Žáčková - ředitelka

 

Přesný harmonogram dne, otvírací dobu a další informace naleznete v přílohách.

Provozní řád - I. skupina

Provozní řád - II. skupina

Provozní řád - III. skupina

Přílohy provozního řádu:

Ceník 

Příloha provozního řádu - úklid

Příloha provozního řádu - hřiště