Informace pro zájemce

Informace pro zájemce

Dětem  nabízíme klidný a pravidelný denní režim (upravený provozním řádem - najdete na konci článku,  ceníkem , podmínkami pro provoz hřiště a podmínkami úklidu), který jim přináší pocity jistoty a bezpečí, ale zároveň i stále nové podněty během  krátkých pravidelných a za den několikrát se opakujících zaměstnání.

O děti ve 3 skupinách pečuje 9 pracovníků v sociálních službách s dlouholetou praxí, 1 pedagog,  pomocnice  a vedoucí dětských skupin.

Do prostor jednotlivých dětských skupin se můžete podívat zde.

 

Každá skupina, má svoje specifika, tématicky zaměřené programy probíhající každý měsíc.
Přihlášky přijímáme poštou nebo osobně, podepsané a kompletně vyplněné.

Příjem přihlášek pro školní rok 2021 – 2022 proběhne od 1.5.2021 do 31.5.2021.

Každá přihláška dostane po uzávěrce své specifické číslo.

 Přihláška musí být doručena na adresu Dětské skupiny, Českolipská 621, Praha 9 nebo emailem: vlachova@ssspraha9.cz

Po této uzávěrce je možné nadále podávat přihlášky, nové děti jsou přijímány v souvislosti s odchodem větších dětí do Mateřských škol.


Formulář o zdravotním stavu dítěte při podání přihlášky nevyžadujeme! Tento formulář se podává až u dětí, které byly přijaty.

Přihlášky projdou výběrem, kde je vyhodnoceno, zda dítě splňuje podmínky pro přijetí. Dále jsou rozděleny děti ze správního obvodu Městské části Praha 9 a z ostatních městských částí. Pokud by počet přihlášených dětí dosáhl maximální kapacity, pak by pořadí přijatých a náhradníků bylo vylosováno. Seznam čísel přihlášek bude po slosování zveřejněn na těchto webových stránkách. O výsledku přijímacího řízení budete informováni písemně.

Přijetí dítěte, které splňuje podmínky pro přijetí, je pro letošní rok vysoce pravděpodobné!

 

S přáním krásných dní

 

Mgr. Michaela Žáčková - ředitelka

 

Přesný harmonogram dne, otvírací dobu a další informace naleznete v přílohách.

Provozní řád - I. skupina

Provozní řád - II. skupina

Provozní řád - III. skupina

Přílohy provozního řádu:

Ceník 

Příloha provozního řádu - úklid

Příloha provozního řádu - hřiště