Kulturně aktivizační centrum pro seniory

Kulturně aktivizační centrum pro seniory


Sociální služby Praha 9, z.ú.
Harrachovská 422/2, Praha 9 – Prosek, vedoucí Bc. Andrea Dunděrová
www.ssspraha9.cz, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz
tel.: mob. 724 - 905 785, pevná linka 286582298, facebook: SSS MČ Praha9

Centrum nabízí společenské a aktivizační služby pro seniory:

 •  Vzdělávací – výuka jazyků, práce s počítačem, trénink paměti,
 •  Pohybové – kondiční cvičení pro seniory, pilates, břišní a country tance
 •  Výtvarné – klub šikovných ručiček, výtvarné dílny
 •  Kulturní – klub historie, koncerty, pěvecká vystoupení, besedy, přednášky se zajímavými hosty
 •  Setkání – sociálně aktivizační činnosti seniorů ve skupině
 •  Volnočasové – hry, vycházky, výlety
 •  Kurzy a akce pro seniory Prahy 9 jsou převážně zdarma, platí se pouze jazykové kurzy, čínská dechová cvičení a výlety mimo Prahu
 •  Program vychází pravidelně v měsíčníku Devítka a na stránkách www.ssspraha9.cz, v záložce Kluby pro seniory.
  ___________________________________________________________________
  Služby vycházejí z potřeb a možností uživatelů, jsou určeny k aktivizaci seniorů a osob se zdravotním či tělesným postižením. Aktivizační programy nabízí smysluplné trávení volného času, podporují zapojení, integraci a vlastní podíl ve společnosti, navázání kontaktů i mezigenerační prolnutí v bezpečném a důstojném společenském prostředí. Důležité je sdílení, podpora, rozptýlení a vzájemná interakce nejen vrstevníků. Cílem těchto služeb je hlavně udržení a rozvoj duševních sil a schopností ve stáří, zachování kvality života seniorů, podpora soběstačnosti a sebevědomí a dále prevence osamělosti a sociálního vyčlenění.