Realizované projekty

Realizované projekty

V průběhu posledních let se snažíme využít nabídky různých nadací, fondů i evropských peněz, abychom zkvalitnili, či rozšířili naše služby.

11. Projekt "Dětská skupina Praha 9 - 3" - CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001515

                                                                                                                                          

10. Projekt "Dětská skupina Praha 9 - 2" - CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001514

9. Projekt "Dětská skupina Praha 9 - 1" - CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001513

                                                                                                     

                                                                                                           

8. Projekt "CE1516 I-CARE-SMART, INNOVATION ECOSYSTEM FOR SMART ELDERLY CARE" - probíhá od 1. 5. 2019 do 31.12.2021 - v objemu 145.533,- Euro

 

                                

Základní informace o projektu

Bližší informace o projektu

Beseda - technologie

SILVER STAR CHALLENGE – REGIONÁLNÍ VÝZVA KE SPOLUPRÁCI

7. Projekt "Dětská skupina Českolipská 3" - probíhá od května 2017 do dubna 2020 - v objemu cca 2.500.000,- Kč

6. Projekt "Dětská skupina Českolipská 2" - probíhá od května 2017 do dubna 2020 - v objemu cca 2.500.000,- Kč

5. Projekt "Dětská skupina Českolipská 1" - probíhá od května 2017 do dubna 2020 - v objemu cca 2.500.000,- Kč

4. Projekt "Dětské skupiny Prosek" - probíhal v roce 2016 - 2.145.547,-

3. Projekt zavedení paliativní péče v Domově seniorů - 2015 - 2016 - vzdělávání zaměstnanců a nastavení systému paliativní péče - Avast v objemu 90.106,-

2. Projekt „Vzdělávání zaměstnanců Střediska sociálních služeb“ byl zaměřen na vzdělávání pracovníků ve Středisku sociálních služeb Podpořen byl z ESF - Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti  Projekt byl zahájen dne 1. 6. 2012 a běžel do ledna roku 2014 v objemu 608 107,38

1. Projekt "Kurzy pro matky" společně administrovaný s Městskou částí Praha 9, který probíhal v letech 2003-2005 v Jeslích. Podpořen byl téměř 5 miliony z ESF.

Zapojení do projektů: - Projekt "Vzdělávání praxí" - cca 50tisíc - ESF -zaměstnanost

Veolia - podpora aktivit v aktivizačním centru - od 2016 do 20109 - celkový objem cca 200.000,- Kč

Mezi námi - spolupráce Domova seniorů s Mateřskou školou