Realizované projekty

Realizované projekty

V průběhu posledních let se snažíme využít nabídky různých nadací, fondů i evropských peněz, abychom zkvalitnili, či rozšířili naše služby.

13. Projekt "Žij dobře tam, kde jsi doma"

Projekt umožňuje 1. rozšíření kapacity služby o přeshraniční úkony

2. umožnit klientům se zhoršenou mobilitou kontakt se společenským prostředím bez ohrožení zdraví klientů nebo zaměstnanců

V rámci projektu dochází k možnosti pracovníků doprovodit klienty do zdravotnického zařízení či jinam, i pokud např. chybí výtah nebo existují jiné bariéry. K doprovodům využíváme vlastní automobily, v rámci projektu jsme pořídili schodolez a další pomůcky, které prcovníci využívají.

Děkujeme Nadaci EPC Corporate group za podporu na rok 2023 ve výši 1.516.409,- Kč

12. Projekt "Nová náves"

 

Příspěvek byl poskytnut na realizaci projektu ,,Nová náves“ na úpravu zahrady pro setkávání komunity, např. koupi zahradního nábytku, grilu, ohniště, které budou užívat sousedé z okolí k setkáváním a trávení volného času.

 

Sociální služby Praha 9, z.ú. děkují České spořitelně a Nadaci Via za poskytnutí nadačního příspěvku ve výši

100 000,- Kč z grantového programu Dokážeme víc.

 

 

                                                    

11. Projekt "Bezemisní automobily pro pečovatelskou službu, Sociální služby Praha 9" - CZ.06.6.127/0.0./0.0/21_124/0016598

Díky projektu získá pečovatelská služba 4 nové automobily, které budou využity pro dopravu pečovatelů a klientů.

             

11. Projekt "Dětská skupina Praha 9 - 3" - CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001515

                                                                                                                                          

10. Projekt "Dětská skupina Praha 9 - 2" - CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001514

9. Projekt "Dětská skupina Praha 9 - 1" - CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001513

                                                                                                     

                                                                                                           

8. Projekt "CE1516 I-CARE-SMART, INNOVATION ECOSYSTEM FOR SMART ELDERLY CARE" - probíhá od 1. 5. 2019 do 31.12.2021 - v objemu 145.533,- Euro

 

                                

Základní informace o projektu

Bližší informace o projektu

Beseda - technologie

SILVER STAR CHALLENGE – REGIONÁLNÍ VÝZVA KE SPOLUPRÁCI

7. Projekt "Dětská skupina Českolipská 3" - probíhá od května 2017 do dubna 2020 - v objemu cca 2.500.000,- Kč

6. Projekt "Dětská skupina Českolipská 2" - probíhá od května 2017 do dubna 2020 - v objemu cca 2.500.000,- Kč

5. Projekt "Dětská skupina Českolipská 1" - probíhá od května 2017 do dubna 2020 - v objemu cca 2.500.000,- Kč

4. Projekt "Dětské skupiny Prosek" - probíhal v roce 2016 - 2.145.547,-

3. Projekt zavedení paliativní péče v Domově seniorů - 2015 - 2016 - vzdělávání zaměstnanců a nastavení systému paliativní péče - Avast v objemu 90.106,-

2. Projekt „Vzdělávání zaměstnanců Střediska sociálních služeb“ byl zaměřen na vzdělávání pracovníků ve Středisku sociálních služeb Podpořen byl z ESF - Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti  Projekt byl zahájen dne 1. 6. 2012 a běžel do ledna roku 2014 v objemu 608 107,38

1. Projekt "Kurzy pro matky" společně administrovaný s Městskou částí Praha 9, který probíhal v letech 2003-2005 v Jeslích. Podpořen byl téměř 5 miliony z ESF.

Zapojení do projektů: - Projekt "Vzdělávání praxí" - cca 50tisíc - ESF -zaměstnanost

Veolia - podpora aktivit v aktivizačním centru - od 2016 do 20109 - celkový objem cca 200.000,- Kč

Mezi námi - spolupráce Domova seniorů s Mateřskou školou