I-care-smart

Aktuality
2 / 10 / 2019


I-CARE-SMART se zaměřuje na přiblížení inovací starším občanům tím, že do procesu vývoje inovací zapojuje přímo koncové uživatele (seniory). Záměrem je podpořit rozvoj tzv. silver economy – ekonomiky spojené se stárnutím populace.

Projekt chce být odpovědí na výzvy spojené se stárnutím společnosti v regionu střední Evropy a nedostatečnou nabídku služeb a produktů pro potřeby seniorů. Projekt vytvoří mezinárodní otevřenou inovační platformu pro vývoj „chytrých“ řešení šitých na míru koncovým uživatelům. Tato řešení jsou cílena jak na cílovou skupinu seniorů jako takovou, tak i na pomoc pečujícím, jednotlivcům (rodinám) i institucím.

I-CARE-SMART zprostředkuje propojení veřejné správy, univerzit a výzkumných center, podniků, poskytovatelů péče, pečujících a seniorů. Projekt přispěje k vývoji takových řešení, která by efektivně odpovídala na dosud nenaplněné potřeby starších obyvatel jak v oblasti zdravotní a sociální péče, tak v oblasti participace seniorů na životě a vývoji společnosti, která se čím dál více digitalizuje. Projektoví partneři a další zainteresované subjekty budou vyhodnocovat možnosti aplikace inovativních a řešení a navrhovat opatření, která by zajistila implementaci těchto řešení v širším společenském rámci systému sociální a zdravotní péče.


Projektoví partneři
1. Měststká část Újbuda (Budapešť), Maďarsko – HLAVNÍ PARTNER
2. Budapešťská univerzita technologie a ekonomiky, Maďarsko
3. Region Lodzkie, Polsko
4. Lékařská univerzita v Lodzi, Polsko
5. Evropské sdružení územní spolupráce Via Carpatia, Slovensko
6. Technická univerzita v Košicích, Slovensko
7. Region Ligurie, Itálie
8. SI4Life Věda a obchod pro zvýšení kvality života seniorů a osob s postižením, Itálie
9. Sociální služby Praha 9, z.ú., Česká republika
10. SPEKTRA, výrobní družstvo nevidomých, Česká republika
11. Město Graz, Rakousko
12. Nowa, výcvik, poradenství, projektový management, Rakousko
13. Univerzita aplikovaných věd pro ekonomii, techniku a kulturu, Německo

Financování

Tento projekt mezinárodní spolupráce je financován programem Interreg CENTRAL EUROPE, který je financován Evropským fondem regionálního rozvoje.

Priorita: Rozvoj inovací a znalostí

Celkový rozpočet: 2 593 039,34 Eur
Spolufinancování programem: 2 147 160,18 Eur


Pracovník zodpovědný za vedení projektu: Veronika Schwarzová, schwarzova@ssspraha9.cz