Informace pro zájemce

Informace pro zájemce

Informace pro zájemce:

Denní stacionář Hejnická je ambulantní služba určená klientům trpícím Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence, dále seniorům, kteří potřebují z důvodu zhoršeného zdravotního stavu pomoc druhé osoby. Klient musí mít trvalé bydliště v Praze.

Adresa: Hejnická 538/30, 190 00 Praha 9

(dostanete se k nám ze Střížkova autobusem do stanice Madlina a odtud přes park Václavka, do ulice Chrastavská, poté vchodem z ulice Dvoudílná nebo Hejnická, v obou případech je třeba vejít cestou pro pěší). Stacionář sídlí v prvním patře budovy, zvonkem vně budovy je možné přivolat personál k zajištění výtahu.

 

Parkování: modrá zóna

 

Provozní doba:

Každý pracovní den od 6:30 – 17:30.

Konkrétní dny pro využití služby plánují klienti předem dle svých potřeb a kapacity zařízení.

 

Jednání se zájemcem o službu: 

Jednání se zájemci o službu je možné řešit osobně, telefonicky (tel. 286 019 661, 660) či písemně / e-mailem - zileckova@ssspraha9.cz . Zájemcem může být jak osoba spadající do cílové skupiny, tak jeho blízký či lékař. Při počátečním kontaktu je zájemce o službu informován o způsobu poskytování služby Denního stacionáře Hejnická, o způsobu sjednávání služby a uzavírání smlouvy a úhradách za službu. Zmapujeme informace o osobě, která se o službu zajímá nebo pro níž má být služba určena. Je možné pokračovat osobním setkáním a prohlídkou zařízení. Následně dochází k realizaci sociálního šetření, vyjednávání o konkrétní podobě služby, očekáváních žadatele.  

V případě, že zájemce či pracovník zjistí, že služba stacionáře nemůže být zájemci poskytnuta, nabídne pracovník zájemci základní sociální poradenství a kontakty na vhodnější služby.

 

Poslání, cíle a zásady služby

 

Stravování:

Strava a pití jsou dováženy z jídelny v přízemí a následně servírovány klientům.

Aktuálně nabízíme klientům následující diety:

racionální strava

diabetická

diabetická šetřící

žlučníková

žlučníková šetřící

bezlaktózová

bezlepková

bezezbytková.

 

Doprava:

Dopravu si zajišťují klienti individuálně s pomocí pečující osoby. V případě zájmu pomůžeme zprostředkovat dopravu do i ze stacionáře ve spolupráci s navazujícími službami.

 

Cena:

Při jednání před uzavřením smlouvy je žadateli vypracován odhad denní kalkulace na základě potřeb žadatele a závěru sociálního šetření.

Sazebník za poskytnuté služby (viz odkazy níže) v Denním stacionáři Hejnická je součástí Smlouvy o poskytnutí sociální služby v Denním stacionáři Hejnická.

Pravidla pro pobyt ve stacionáři upravuje "provozní řád".

Sazebník úhrad - platný od 1. 2. 2023

Sazebník úhrad - platný od 1. 5. 2024