Informace pro zájemce

Informace pro zájemce

Informace pro zájemce:
Denně může navštívit Denní stacionář Hejnická (dále jen DsH) 15 klientů.

Poslání, cíle a zásady provozované služby.

Provozní doba:

Každý pracovní den od 6:30 – 17:30.
Konkrétní dny pro využití služby plánují klienti předem dle svých potřeb a kapacity zařízení.

 

Způsob podání žádosti:
Zájemce příp. osoba, která o zájemce pečuje, si sjedná schůzku s vedoucím pracovníkem DsH. Jednání je spojeno s prohlídkou zařízení. Zájemce si může ke schůzce přizvat blízkou osobu. V případě, že z jednání vyplyne, že se představy zájemce shodují s tím, jaké služby nabízí DsH a zájemce spadá do cílové skupiny, které je služba poskytována, předá mu vedoucí pracovník DsH

Žádost o poskytnutí sociální služby v DsH“.

Vyplněnou „Žádost“ posléze doručí zpátky k vedoucímu pracovníkovi. Žádost je vyhodnocena dle vnitřních pravidel DsH a v případě, že žadatel splňuje podmínky, je vyzván k uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby v DsH.

Žádost o službu najdete v příloze.

 

Stravování:
V současné době nabízíme  klientům následující tyto diety: klasická strava, diabetická, šetřící žlučníková a diabetická – šetřící.

Doprava do DsH:
Dopravu si zajišťují klienti individuálně s pomocí pečující osoby, v případě zájmu pomůžeme zprostředkovat dopravu do i ze stacionáře.

Sazebník úhrad za poskytnuté služby
Sazebník za poskytnuté služby v Denním stacionáři Hejnická  je nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí sociální služby v Denním stacionáři Hejnická, je aktualizován dle směrnice, kterou jsou stanoveny úhrady za poskytnuté sociální služby.

Pravidla pro pobyt ve stacionáři upravuje "provozní řád".