Domov seniorů

Domov seniorů

DOMOV SENIORŮ poskytuje sociální službu Domov pro seniory dle § 49 zákona o sociálních službách pod číslem registrace 8251253.

Jedná se o poskytnutí ubytování v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích, poskytnutí celodenní stravy, zdravotní péči, pomoc při péči o svou osobu a domácnost a další služby s pobytem spojených, tak aby naši klienti mohli žít plnohodnotný život srovnatelný s životem svých vrstevníků.

Domov se nachází ve Vysočanech, v ulici Novovysočanská 505/8, Praha 9, 151 metrů od zastávky autobusu 136 Skloněná, 1,65 km od stanice metra B Vysočanská.

POSLÁNÍ DOMOVA

"Domov seniorů je pobytové zařízení pro seniory, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nejsou schopni žít ve svém stávajícícm prostředí nebo by v něm zůstali izolováni. Poskytujeme svým klientům sociální a zdravotní služby individuálním způsobem, aby co nejdéle vedli běžný a aktivní způsob života a vytváříme tak společně nový a důstojný domov."

Naplňování tohoto poslání je chápáno jako jeden ze způsobů uplatňování hodnot, kterými prvořadě jsou:

 •  individuální podpora a přístup
 •  dodržování lidských práv uživatelů, rovný přístup ke všem klientům
 •  podpora klientů v nezávislosti a soběstačnosti
 •  respektování možné osobní volby a svobodné vůle uživatelů
 •  pružné přizpůsobení se potřebám uživatelů

CÍLE POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Obecným cílem poskytované služby je dosažení takového způsobu poskytování služby, který bude klientům zajišťovat bezpečný, důstojný, plnohodnotný způsob života, s minimálními omezeními pro klienta s vysokou mírou svobodné volby klienta.

OKRUH OSOB JÍMŽ JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA:

Domov seniorů je určen občanům, kteří mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu.

Základní podmínky pro možnost využívání služby:

 •  dosažení věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu
 •  potřeba pravidelné pomoci a podpory jiné osoby při péči o sebe nebo svou domácnost
 •  trvalé bydliště v Hlavním městě Praze

 

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

 •  Moderní vybavení pokojů
 •  bezbariérové sociální zařízení
 •  možnost připojení k internetu
 •  telefon
 •  vařič
 •  polohovací lůžko
 •  signalizační zařízení pro přivolání personálu
 •  Dvoupokojový apartmán
 •  Objednat si můžete i dvoupokojový apartmán se dvěma lůžky.

DALŠÍ SLUŽBY:

 •  stravování v jídelně či na pokoji
 • stravování přizpůsobené případné dietě pacienta
 •  společenská místnost
 •  tělocvična s přístrojovým vybavením
 •  pedikúra
 •  masáže
 •  konzultace s nutriční terapeutkou
 •  praní osobního prádla
 •  uložení cenností v depozitní pokladně Domova
 •  poradenství v sociální oblasti
 •  duchovní služby

STRAVOVÁNÍ

Kvalita skladby jídelníčků je důležitá, v našich kuchyních spolupracujeme s nutričním terapeutem, který spolu s vedoucím stravovacího úseku Domova připravuje vyvážené jídelníčky. Dohlížejí také na množství jednotlivých výživových hodnot, stav a teplotu vydávaného jídla. Při tvorbě sestavování jídelníčku přihlížíme také k požadavkům a přáním klientů.


V případě potřeby připravujeme mletou stravu, mechanicky upravenou stravu. Naše kuchyně vaří i bezlepkovou či bezlaktozovou dietu.

Aktuální fotografie z akcí můžete nalézt na facebookových stránkách zařízení!