O nás

O nás

Základní charakteristika služby:

ID služby: 3090967
Denní stacionář Hejnická je ambulantní služba určená seniorům trpícím Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence, ale i těm seniorům, kteří potřebují z důvodu zhoršeného zdravotního stavu pomoc druhé osoby.

Prostory DsH nabízejí příjemné prostředí s celodenním individuálním či skupinovým programem.  Klienti se pod vedením zkušených pracovníků věnují procvičování paměti či lehkému kondičnímu cvičení. V odpoledních hodinách je klientům nabízena rovněž odborná aktivizace (muzikoterapie, filmový klub, reminiscenční odpoledne).

Celkově při aktivitách dbáme na domácí atmosféru, Aktivity jsou otevřeny i pro rodinné příslušníky. Bezbariérové prostředí DsH poskytuje možnost aktivního pobytu v prostorách terasy, na jejímž vzhledu mohou klienti podle svých schopností spolupracovat.

 

Jak to ve stacionáři vypadá? Podívejte se!

Poslání Denního stacionáře Hejnická:


Posláním DsH je pomoc při udržování schopností a dovedností klientů v bezpečném a podnětném prostředí. Poskytnutí takové pomoci a podpory, která umožní klientům co nejdelší setrvání v jejich domácím prostředí.

Cíl poskytované sociální služby v Denním stacionáři Hejnická:

  •  Podporovat klienty v soběstačnosti (zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygienu a stravování).
  •  Podporovat klienty ve výchovných a vzdělávacích aktivizačních činnostech.
  •  Podporovat zprostředkování kontaktů klientů se společenským prostředím.
  •  Podporovat a upevňovat kontakty s rodinou klienta.
  •  Podporovat klienty při aktivitách, které dopomáhají k jejich sociálnímu začlenění.
  •  Umožnit  klientům využívat návazné služby dle jejich zájmů a potřeb.
  •  Oddálit dobu, kdy budou klienti nuceni, z důvodu zhoršení  zdravotního stavu a snížení soběstačnosti, vyhledat pobytovou sociální službu.

 

Okruh osob, kterým je poskytována sociální služba v DsH:


Osoby s chronickým duševním onemocněním, starší 50 – ti let, mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let).