Informace pro zájemce

Informace pro zájemce

Nájemní smlouvu k bytu v DOmě s pečovatelskou službou je možné získat:

1. podáním žádosti o nájemní smlouvu

2. schválením sociálně-zdravotní komise, která posuzuje potřebnost žadatele

Body jsou přidělovány za - potřebu dopomoci (pečovatelská služba)

- za bariérovost bytu (pokud je žadatel "uvězněn" ve svém bytě pro bariéry, či má obtíže s použitím vany apod.)

- za bydliště v Městské části Praha 9 (pouze správní obvod Praha 9)

- za odevzdání bytu Městské části Praha 9 (u obecních bytů)

- za každý další rok od podání žádosti

3. schválením Rady městské části Praha 9

Žádosti je nutné minimálně 1x ročně obnovovat!

Žádost se podává vedoucímu DPS, je nutný osobní kontakt!

Markéta Ručková - viz kontakty

V příloze: - žádost

- zdavotní dotazník

- pravidla pro přidělení nájemní smlouvy