Dětské skupiny

Dětské skupiny

Milá rodino,

vítáme Vás na stránkách dětských skupin (dříve jesle), které provozují Sociální služby Praha 9, z.ú.

Provoz Dětských skupin je od 1. 5. 2017 podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci projektu Dětská skupina Českolipská - 1, 2 a 3. Na financování projektu se podílí Hlavní Město Praha.

Za podpory Městské části Praha 9 pečujeme o děti od 1 do 4 let. Přednost a snížený poplatek mají děti trvale žijící na Městské části Praha 9 (přesné vymezení správního obvodu naleznete zde) a dokonce v jejím blízkém okolí.

O děti pečují pracovníci v sociálních službách, pedagogové nebo zdravotní sestry.

Provoz Dětských skupin upravuje "provozní řád", a jeho přílohy - č. 1 - ceník, č. 2 - provozní řád hřiště a č. 3 - rozpis úklidu (tyto dokumenty najdete v sekci "informace pro zájemce").

Naše služby doplňuje i soukromý poskytovatel, který v našich prostorech poskytuje mateřskou školu.

Všem rodičům, kteří využívají naše služby přejeme, aby jejich děti byly spokojené a v případě jakýchkoli problémů nám je prosím sdělte, abychom mohli naše služby stále zkvalitňovat.

Děkujeme všem rodičům za krásná poděkování za naši práci! Velmi si Vašich dopisů a telefonních kontaktů vážíme, protože je tím odměněna snaha, dělat práci co nejlépe.

Mgr. Michaela Žáčková

Dětská skupina 3. byla oceněna Značkou kvality!

Aktuální dění v DSk