2. etapa projektu I-CARE-SMART

Aktuality
14 / 07 / 2020

Aktuálně jsme ve druhé fázi projektu, kdy se již pokoušíme navázat spolupráci s regionálními subjekty. Výstupem bude vytvoření pilotního projektu metodou co-creation (spoluvytváření). Co-creation spočívá v zapojení seniorů do inovativního procesu prostřednictvím nejrůznějších technik, které firmám a vývojovým inkubátorům zprostředkují zpětnou vazbu cílového uživatele během vývoje produktu.

Prostřednictvím spolupráce všech zúčastněných stran docílíme lepší znalosti potřeb koncových uživatelů, a tedy znalost jejich poptávky, což umožní tržním subjektům přesněji formovat svou nabídku a zároveň nasměrovat akademický výzkum.

Pro více informací sledujte také web nebo facebookové stránky samotného projektu.