Zpívání pod okny

Domov seniorů
22 / 04 / 2020

Díky nespočetným spřízeným duším, dárcům a dobrovolníkům se nám daří potěšit klienty Domova seniorů i netradičním způsobem. V neděli 22.4.2020 přijede cimbálovka, která nám v cyklu "Zpívání do oken" zahraje. Hudba bude hrát v atriu Domova seniorů, snioři budou stát či sedět u oken na chodbách. Několik mobilních seniorů posadíme do opačného konce atria, tak aby mezi jednotlivci byly dostatečné rozestupy. Těšíme se, že si všichni se seniory zazpíváme a trochu se rozptýlíme. Mnohokrát děkujeme!
Mgr. Michaela Žáčková