Hurá, jedou k nám nová auta

Pečovatelská služba
9 / 11 / 2023

Projekt Bezemisní automobily pro pečovatelskou službu, Sociální služby Praha 9 je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016598

Příjemce dotace: Sociální služby Praha 9, z.ú.

Výzva: 101. Výzva IROP - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností - SC 6.1

Specifický cíl: REACT-EU

Dotace: 95 % způsobilých výdajů projektu

  

Stručný popis projektu

 Hlavním cílem projektu je nákup vozidel pro výkon pečovatelské služby poskytované Sociálními službami na Praze 9. Tato služba je poskytována v souladu a v rozsahu stanoveném § 40 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách., ve znění pozdějších předpisů. Projekty zacílené na nákup vozidel pro výkon terénní služby jsou v souladu s aktivitou Rozvoje sociálních služeb.