Poděkování za péči v terénu nás moc potěšilo

Pečovatelská služba
6 / 03 / 2020

Jsme si plně vědomi, že vaše laskavá a pečlivá péče byla jedním z rozhodujících faktorů. které přispěly k tomu, že p. Hlásná mohla téměř až do úplného konce svých dní zůstat doma, ve svém prostředí, mezi věcmi, které měla ráda.
Naše díky patří především p. Editě M. a p. Radce L., ale i všem ostatním, kteří se na péči o naši babičku jakýmkoli způsobem podíleli.

Vážíme si vaší práce a přejeme vám, aby si jí vážili i jiní, a aby se vám i nadále dařila tak, aby vám přinášela uspokojení, a těm, o něž pečujete, potřebnou pomoc.

Za celou rodinu Hlásných i Kupců a s přáním všeho dobrého
MUDr. Martin Kupec