DALŠÍ KROK! VYBRANÉ PRODUKTY A KOOPERACE V RÁMCI PROJEKTU I-CARE-SMART

Aktuality
4 / 10 / 2021

Na jaře letošního roku jsme vás informovali o možnosti přihlásit se do SILVER STAR CHALLENGE. Tato výzva nabídla projektům, firmám, startupům, zkrátka komukoli , kdo se zabývá technologiemi pro oblast sociální a zdravotní péče, jedinečnou příležitost v rámci tzv. co-creation, kdy je už samotný vývoj produktu inspirován skutečnými potřebami koncových uživatelů (v tomto případě seniorů, a také těch, kdo o seniory pečují).

 

 To vše v rámci projektu I-CARE-SMART, jehož jsou Sociální služby Praha 9 partnerem. Tento mezinárodní projekt má za cíl podpořit středoevropský region v rámci silver economy, a prakticky přiblížit některé moderní technologie seniorům.

 

Uzávěrka výzvy pro Českou republiku již proběhla, a proto Vás nyní můžeme s velkým potěšením poprvé seznámit se subjekty (a jejich produkty), které jsme po pečlivých úvahách z přihlášených uchazečů vybrali a navázali s nimi další spolupráci.  Pojďme se na ně tedy podívat!

 

Virtual Lab, sro. a jejich VR Senior Pack je, jak jistě již usuzujete z názvu produktu, software pro virtuální realitu určenou seniorům. VR Senior Pack byl vyvinut pro podporu socializace a aktivizace těch, kteří nemohou, ať již z důvodu nemoci, stáří, či obojího, být tolik aktivní jako dříve.

Společnost HIGH TECH PARK a.s. nám zase pomocí jejich unikátního systému Careos demonstruje, jak může pomocí tzv. asistivní technologie na základě algoritmu předcházet krizovým situacím.

A nakonec organizace Principal engineering s.r.o. a jejich asistenční jednotka pro pacienty s Alzheimerovou chorobou (tedy AJPACH), nabízející možnost kognitivního tréninku pacientům a zároveň usnadňuje práci těm, kteří o takové klienty pečují.

 

Zajímaly by vás podrobnější informace k výše uvedeným produktům a naší kooperaci v rámci I-CARE-SMART s firmami, které tyto produkty vyvinuly? Během následujících týdnů vám je budeme postupně přinášet.

Sledujte i nadále náš web a facebook, dozvíte se tak nejen o všech novinkách, ale o tom, jak celý projekt pokračuje.