Dětské skupiny uspěly

Dětské skupiny
5 / 10 / 2020

Vedoucí dětských skupin, chůvy, rodiče a děti se setkali s inspektory, kteří hodnotili kvalitu poskytované péče. Inspektorky prohlédly dokumentaci, ale byly i přítomné přímo v dětské skupině, hovořily s některými rodiči.

Výsledkem bylo získání Značky kvality. Z úspěchu máme radost a budeme pracovat na zavedení dobré praxe ve všech skupinách.

Dětské skupiny se značkou kvality rovněž naleznete na adrese: http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-rodice/jak-vybrat-detskou-skupinu/ds-se-znackou-kvality