Rodičovská schůzka

Dětské skupiny
24 / 11 / 2021

Zápis ze schůzky ZDE.

Projednávané záležitosti:

•Uvítání rodičů ředitelkou SSP9

•Seznámení rodičů s projekty

Dětská skupina Praha 9 - 1. - CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001513

Dětská skupina Praha 9 - 2. - CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001514

Dětská skupina Praha 9 - 3. - CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001515

•Vedoucí dětských skupin seznámí rodiče s provozním řádem

•Informace o letním prázdninovém provozu

•Podnětné návrhy a připomínky ze strany rodičů

 

S pozdravem

Martina Vlachová