Rodičovská schůzka

Dětské skupiny
24 / 11 / 2021

Zveme Vás na rodičovskou schůzku dětí navštěvujících dětské skupiny, která bude probíhat 7. 12. 2021 v 16:00 hod online na platformě teams. Pozvánka bude zaslána na uvedené emaily. Schůzka bude probíhat za účasti ředitelky organizace Sociální služeb Praha 9, z.ú. Mgr. M. Žáčkové.

Projednávané záležitosti:

•Uvítání rodičů ředitelkou SSP9

•Seznámení rodičů s projekty

Dětská skupina Praha 9 - 1. - CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001513

Dětská skupina Praha 9 - 2. - CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001514

Dětská skupina Praha 9 - 3. - CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001515

•Vedoucí dětských skupin seznámí rodiče s provozním řádem

•Informace o letním prázdninovém provozu

•Podnětné návrhy a připomínky ze strany rodičů

 

S pozdravem

Martina Vlachová