Úhrady za období karantény v ČR

Dětské skupiny
31 / 03 / 2020

Poplatek za březen činí 2.000,- Kč, za duben pravděpodobně zůstane ve stejné výši - dle vývoje událostí. Poplatek bude opět v základní výši 4.000,- Kč od měsíce, ve kterém bude karanténa zrušena. Upřesníme po získání informací.

Pokud jste zaplatili 4.000,- za březen, máte možnost požádat o vrácení přeplatku. Žádost prosím zašlete emailem na adresu: kodytkova@ssspraha9.cz . V žádosti uveďte: jméno dítěte za které má být přeplatek vrácen, jméno rodiče, číslo účtu, kam má být přeplatek vyplacen. Přeplatky budou vyúčtovány do konce měsíce května.

V případě, že žádost nebude podána, bude přeplatek využit pro úhradu následujícího měsíce.

Děkujeme za pochopení. Snažíme se i v této složité době zachovat komfortní služby.

Mgr. Michaela Žáčková

Vzhledem k nízkému počtu zájemců byly k 16.3.2020 uzavřeny 2 Dětské skupiny, aktuálně je otavřena Dětská skupina 1.