Veřejná zakázka na dodávku 2 vozíků na rozvoz stravy v Domově seniorů

Domov seniorů
9 / 05 / 2024

Veřejná zakázka na nový způsob rozvozu stravy v Domově seniorů byla zveřejněna 7.5.2024

Předmětem plnění je dodávka 2 vozíků (nebo 1 většího vozíku) na distribuci stravy s aktivním ohřevem a chlazením, s příslušenstvím. Vozík je určen pro distribuci stravy na porcelánovém nádobí na tácech. Část táců je ohřívána, část táců chlazena.

Způsob podání nabídky
Nabídka musí být písemná a podává se elektronicky prostřednictvím systému na profilu zadavatele nebo zasláním do datové schránky zadavatele - zw6y6s4.
Lhůta pro podání nabídky je 31. května 2024, 10,00 hodin.