Terénní pracovníci

Pečovatelská služba
11 / 03 / 2021

Terénní pečovatelská služba v březnu 2020 přijala nová hygienická opatření, která se v průběhu pandemického roku přizpůsobila nejnovějším poznatkům a doporučením. V současné době je jedna pracovnice pečovatelské služby covid pozitivní. Ostatní pracovníci jsou v terénu aktivní a pečují o cca 400 seniorů. Kapacita pečovatelské služby je téměř vyčerpána, proto prosím mějte trpělivost. Každý nový úkon musíme pečlivě vyjednávat, tak abychom jej zvládli.

Pracovníci jsou vybaveni respirátory, rukavicemi, dezinfekcí, v případě potřeby ochrannými obleky a štíty.