Spolupráce s Magistrátem hl. m. Prahy v Aktivizačním centru pro seniory

Aktuality
7 / 02 / 2022

Aktivizačním centrum zajišťuje denní vzdělávací, pohybové, kulturní a další programy pro seniory. Jedním z cílů je udržet nebo ještě lépe rozvíjet dobrou úroveň programů a díky tomu přispět k plnohodnotnému životu našich klientů. Podařilo se nám navázat zajímavé spolupráce např. s kulturním odborem Magistrátu hl. města Prahy, kdy se pracovníci s oblasti kultury (Galerie hl. m. Prahy, Zoo, atd.) spadající pod magistrát, budou podílet na středečních přednáškách pro seniory. Spolupráci zahájí radní paní Hana Třeštíková, a to 9. 3. 2022, od 13:30 - 14:30, přednáškou, besedou na téma: Jak se dělá kultura v Praze.
Nově jsme také zahájili spolupráci s Pedagogickým centrum Arcibiskupství pražského, díky níž nás v rámci pátečních vycházek čekají komentované prohlídky zajímavých míst v Praze. V pátek 11. února nás například čeká komentovaná prohlídka Arcibiskupského paláce na Hradčanském náměstí, a další. S Galerií hl. města Prahy jsme navázali spolupráci na výtvarných dílnách, např. aranžování květin v zámku Troja. Dlouhodobě polupracujeme také s Náprstkovým muzeem, a to sérií cestovatelských a dalších přednášek.  Přednášky, besedy patří mezi seniory k nejoblíbenějším a jsou určeny také imobilním lidem, kteří se již nikam jinam nedostanou. Díky ochotným a kvalifikovaným přednášejícím, jsou vždy velmi zajímavé a pestré.