Denní stacionář vás zve na Čaj o čtvrté - 15. 5. od 15,30

Stacionář
22 / 04 / 2024

Zveme Vás na setkání pečujících o blízké s Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence při Denním stacionáři Hejnická. Setkání je možné se zúčastnit osobně i online a to 15. 5. od 15,30 hodin. Online je možné se daný den připojit pomocí tohoto odkazu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDk4NTgwMjctYjFjMi00NmM0LTk1YjItMTMwMzliODBmZTAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2215289928-4cba-48c3-8941-8627d32b6f22%22%2c%22Oid%22%3a%22c634fa7b-65fc-464c-9df9-81aa7b864e88%22%7d

Záznam ze schůzky bude možné shlédnout i později a zároveň bude k dispozici zápis.

Setkání v rámci Čajů o čtvrté je realizováno za podpory Nadace ČEZ.