Jak přispět

Náhradní rodiny můžete prostřednictvím nadačního fondu podpořit některým z těchto způsobů: 

  • Přispějte nám prosím na dárcovský účet 268043001/5500,
  • staňte se naším pravidelným dárcem trvalým příkazem nebo příkazem mzdové účtárně na stejný účet,
  • zašlete dárcovskou SMS ve tvaru: DMS ROZUMACIT na číslo 87777.
    Cena jedné SMS je 30 Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 28,50 Kč. Službu zajišťuje Fórum dárců. www.darcovskasms.cz,
  • zakoupením dárkových předmětů za 30 Kč/kus. Na požádání zašleme poštou min. 5 ks a to magnetky, placky a žetony do nákupních košíků.

Za dlouholetou činnost jsme podpořili na 1 100 náhradních rodin částkou 32 000 000 Kč.
V těchto rodinách našlo svůj nový domov přes 3 000 opuštěných dětí.  

Jak si můžete ověřit, že Váš finanční příspěvek byl použit na propagovaný účel?

  • Přehled jednotlivých darů najdete ve Výroční zprávě nadačního fondu, která je uveřejněna na webových stránkách,
  • máme otevřené účetnictví na č. ú. 268043001/5500,
  • každému dárci umožní Nadační fond po předchozí dohodě nahlédnout do účetní dokumentace projektu. Na požádání dárců vyhotovíme darovací smlouvu.


Podmínky pro fyzické osoby (dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů):

Fyzické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu svých darů a to tehdy, pokud celková hodnota darů přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období (tj. kalendářní rok). V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet také ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15. 2., a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší zpravidla březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby (dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů):

Právnické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu svých darů a to tehdy, pokud celková hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.