Pochvala potěší

Stacionář
3 / 03 / 2023

 Chtěla bych poděkovat za téměř dvouletý pobyt mé maminky ve vašem Denním stacionáři v Hejnické. Vaší příkladnou péčí a spoluprací s námi se podařilo zlepšit na sklonku života maminčin zdravotní stav a zejména její psychickou  pohodu. Vedení i personál stacionáře pracoval vždy obětavě, s úsměvem a rád. Maminka i my jsme tam docházeli rádi a vždy jsme se setkali s ochotou a porozuměním. Těžko se hledají slova díků.

 

 Ještě jednou děkujeme celému personálu stacionáře a přejeme hodně sil do další nelehké práce.

 

S pozdravem Marta Horáková