Projektová konference

Domov seniorů
26 / 03 / 2019

Rozum a Cit, z. s. realizoval od září 2017 dva projekty podpořené Nadací Sirius.

Dne 26. března 2019 byly prezentovány výsledky a výstupy projektů Znalost podporuje kvalitu a Kompetenční model pracovníka Doprovázení na společné konferenci v kongresovém sále hotelu Absolutum v pražských Holešovicích. 

První z nich pod názvem Znalost podporuje kvalitu, se zaměřoval na zkvalitnění a zefektivnění systému spolupráce s pěstounskými rodinami a systému jejich podpory a pomoci především v rámci doprovázení, a to vytvořením funkčního modelu spolupráce mezi jednotlivými složkami odborné pomoci. Základní myšlenkou byla multidisciplinární spolupráce za účasti zástupců krajského úřadu, pracovníků OSPOD, Policie, neziskových organizací, příspěvkových organizací kraje, učitelů, výchovných poradců atd. Projekt směřoval k jasnému vymezení role jednotlivých účastníků a zároveň je vedl k pochopení základních principů práce s dětmi umístěných do pěstounských rodin.

Druhým prezentovaným projektem je Kompetenční model pracovníka Doprovázení. Ten si kladl za cíl jasně definovat kompetenční požadavky na pracovníky doprovázení a sjednotit procesy rozvoje požadovaných kompetencí, tzn. vytvořit komplexní nástroj, který se uplatní jak ve fázi náboru nových pracovníků při stanovování vstupních kvalifikačních požadavků, tak především v následném procesu jejich systémového profesního a osobnostního rozvoje. Projekt přináší výstupy ve formě strukturovaného kompetenčního modelu, on-line aplikace pro vyhodnocování úrovně zvládnutí jednotlivých kompetencí, specializovaného 5modulového vzdělávacího programu a metodiku pro implementaci celého systému do praxe.

Metodické materiály si můžete stáhnout v sekci: KE STAŽENÍ.