Sociální služby Praha 9, z.ú.
Vítejte u nás

Sociální služby Praha 9, z. ú.

Sociální služby

Sociální služby Praha 9, z. ú. je nezisková organizace založená v roce 2016 Městskou částí Praha 9. Posláním organizace je poskytování sociálních a zdravotních služeb dětem, seniorům a zdravotně handicapovaným občanům  a to prostřednictvím:

  •  DOMOVA SENIORŮ, PEČOVATELSKÉ SLUŽBY,
  •  DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU,
  •  DĚTSKÝCH SKUPIN,
  •  DENNÍHO STACIONÁŘE HEJNICKÁ
  •  KULTURNĚ AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY.

Statutární zástupce organizace: ředitel - Mgr. Michaela Žáčková, tel. 284 086 900, zackova@ssspraha9.cz

    Sociální služby Praha 9, z.ú., IČ 05258031, DIČ CZ05258031

    se sídlem, PSČ Praha 9, Novovysočanská 505/8, 190 00

    zapsaná v rejstříku ústavů u MS v Praze, oddíl U, vložka 470

    zastoupená Mgr. Michaelou Žáčkovou, ředitelkou

    č. účtu: 4238065339/0800

    Datová schránka: zw6y6s4

       Orgány ústavu
     

    Sledujte nás na facebookutwitteru,  youtube a instagramu - uvidíte aktuality, fotografie a zajímavosti

    Za dary poukázané na náš účet předem děkujeme. Dary budou využity na zkvalitnění poskytovaných služeb.

    Přednáška, beseda - Čínská medicína
    Co se u nás děje

    Přednáška, beseda - Čínská medicína

    Číst více
    Co se u nás děje

    Vycházka, komentovaná prohlídka Obecního domu

    Číst více
    Laskavá péče
    Sociální služby Praha 9, z.ú.

    Laskavá péče

    Pečovatelská služba se stará o téměř 400 seniorů a zdravotně postižených osob, v Domově seniorů pečujeme o 87 klientů a v Denním stacionáři Hejnická pečujeme o dalších 15 osob.

    Staráme se o 50 dětí v Dětských skupinách. Aktivizační centrum navštěvuje téměř 600 aktivnějších seniorů a zdravotně postižených občanů. V Domě s pečovatelskou službou bydlí bez bariér 110 nájemníků.

     

    Všichni zaměstnanci organizace jsou povinni se řídit etickým kodexem organizace.

    Informace o námi registrovaných sociálních službách naleznete zde.

    4238065339/0800
    Číst více
    Laskavá péče

    Čím se zabýváme

    Naše hlavní služby

    Podpora a spolupráce

    MPSV
    Evropský sociální fond
    Partner v
    Interreg central Europe