Od 1. 5. 2017 probíhají v Dětských skupinách tři projekty podporované ESF, státním rozpočtem a Hlavním městem Prahou. Tyto projekty umožňují kvalitní péči o 2 x 19 a 1 x 12 dětí od 1 do 4 let. Díky projektům jsme mohli naše pracovníky vzdělat a průběžně se pracovnice mohou účastnit vzdělávání a supervizí. Projekty probíhají kontinuálně a jsou plánovány na 3 roky, tzn. do dubna 2020.

Jedná se o projekty v rámci 22. výzvy OPPPR - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti:

CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000277

CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000278

CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000279

 

Cílem projektů je zkvalitnit péči o děti (od 1 roku do 3 let) v dětské skupině. K 1. 1. 2017 bude mít žadatel registrovánu dětskou skupinu, dle §3 odst. 2 zákona č. 247/2014 Sb., tak aby se rodiče mohli zapojit do pracovního  procesu. Forma zařízení - pro veřejnost
Celkový harmonogram projektu: zahájení - 1. 1. 2017, ukončení 31. 12. 2019. Provoz ve všední dny 7 - 18hod, v pátek do 17hod.

 

http://penizeproprahu.cz/wp-content/uploads/2016/08/logolink-OP-PPR.jpg