Sociální služby Praha 9, z.ú.
Vítejte u nás

Sociální služby Praha 9, z. ú.

Sociální služby

Sociální služby Praha 9, z. ú. je nezisková organizace založená v roce 2016 Městskou částí Praha 9. Posláním organizace je poskytování sociálních a zdravotních služeb dětem, seniorům a zdravotně handicapovaným občanům  a to prostřednictvím:

 •  DOMOVA SENIORŮ, PEČOVATELSKÉ SLUŽBY,
 •  DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU,
 •  DĚTSKÝCH SKUPIN,
 •  DENNÍHO STACIONÁŘE HEJNICKÁ
 •  KULTURNĚ AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY.

Statutární zástupce organizace: ředitel - Mgr. Michaela Žáčková, tel. 284 086 900, zackova@ssspraha9.cz

  Sociální služby Praha 9, z.ú., IČ 05258031, DIČ CZ05258031

  se sídlem, PSČ Praha 9, Novovysočanská 505/8, 190 00

  zapsaná v rejstříku ústavů u MS v Praze, oddíl U, vložka 470

  zastoupená Mgr. Michaelou Žáčkovou, ředitelkou

  č. účtu: 4238065339/0800

  Datová schránka: zw6y6s4

     Orgány ústavu
   

  Sledujte nás na facebookutwitteru,  youtube a instagramu - uvidíte aktuality, fotografie a zajímavosti

  Za dary poukázané na náš účet předem děkujeme. Dary budou využity na zkvalitnění poskytovaných služeb.

  Co se u nás děje

  Pozor - brzy otevíráme

  Denní stacionář Hejnická fungoval v době omezení jako open space kancelář a jinak zel prázdnotou.

  Číst více
  Europlazma pomáhá
  Co se u nás děje

  Europlazma pomáhá

  Europlasma se rozhodla spustit sbírku, ve které daruje ve spolupráci se svými dárci částku 100 000 Kč seniorům žijícím v domovech seniorů, které byly významně postižené epidemií onemocnění Covid-19. Kvalifikovaní dárci budou vyzvání, aby se vzdali své finanční náhrady v celé výši 700 Kč za darování ve prospěch jednoho z vybraných dvou domovů seniorů

  Číst více
  Laskavá péče
  Sociální služby Praha 9, z.ú.

  Laskavá péče

  Pečovatelská služba se stará o téměř 400 seniorů a zdravotně postižených osob, v Domově seniorů pečujeme o 87 klientů a v Denním stacionáři Hejnická pečujeme o dalších 15 osob.

  Staráme se o 50 dětí v Dětských skupinách. Aktivizační centrum navštěvuje téměř 600 aktivnějších seniorů a zdravotně postižených občanů. V Domě s pečovatelskou službou bydlí bez bariér 110 nájemníků.

   

  Všichni zaměstnanci organizace jsou povinni se řídit etickým kodexem organizace.

  Informace o námi registrovaných sociálních službách naleznete zde.

  4238065339/0800
  Číst více
  Laskavá péče

  Čím se zabýváme

  Naše hlavní služby

  Podpora a spolupráce

  MPSV
  Evropský sociální fond
  Interreg central Europe
  Městská část Praha 9
  Magistrát hlavního města Prahy